Cu suportul proiectului ,,Management eficient la nivelul Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” din Chișinău – ”Auto-evaluare și standardizare pentru o administrație performantă”, finanțat de către Ministerul Afacerilor Externe din România prin RoAid – Programul României de cooperare pentru dezvoltare și implementat de către Centrul de Inovare și Politici din Moldova (CIPM), Excelo Training&Development și Integrity Solutions din România, Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” beneficiază de consultanță privind implementarea standardului internațional ISO 37001 Sistem de managemnt anti-mită – cel mai eficient instrument de prevenire și combatere a corupției.

Luînd în considerație faptul că standardul ISO 37001 Sistem de managemnt anti-mită reprezintă un consens internațional privind bunele practici de management ce asigură că odată cu implementarea acestuia instituția poate livra în mod continuu serviciul care satisface cerințele de calitate ale clientului (în cazul nostru – ale pacientului), îndeplinește cerințele de reglementare aplicabile, sporește satisfacția pacienților, îmbunătățește continuu performanțele instituției, considerăm că implementarea va contribui la îmbunătățirea proceselor de management din instituția  nostră, dar și la controlul serviciilor furnizate de instituție. Prin urmare, implementarea standardului internațional ISO 37001 va contribui la focusarea pe necesitățile pacienților noștri, la sporirea transparenței serviciilor medicale și a utilizării într-un mod eficient al resurselor alocate.

În acest context, în perioada 23 – 26 octombrie 2018, echipa managerială a Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” din Chișinău participă la o serie de sesiuni de instruire și de lucru în cadrul cărora consultantul internațional din partea companiei Integrity Solutions împreună cu consultanții naționali prezintă cerințele standardului internațional ISO 37001 Sistem de managemnt anti-mită precum și politicile și procedurile dedicate elaborate în cadrul proiectului. În cadrul sesiunilor de lucru, managementul spitalului efectuează o auto-evaluare de tip CAF (Common Assessment Framework) prin care are loc identificarea surselor de riscuri de mită și corupție, tratarea acestor riscuri prin implementarea standardului internațional ISO 37001, finalmente contribuind la minimizarea expunerii spitalului la riscuri de mită și corupție.

De altfel, IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” este prima instituție medicală din țara noastră ce implementează un sistem internațional de management anti-mită ISO 37001 și al calității ISO 9001.

Într-un final, proiectul sus-menționat urmărește atât eficientizarea și transparentizarea Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”, cât și prevenirea corupției, a dării de mită la nivelul instituției medicale și a angajaților săi.

Serviciul relații publice al SCM ”Sf.Arhanghel Mihail”

 

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52