La data de 31 iulie 2019, în sala de ședințe a Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”, a avut loc prezentarea raportului privind activitatea medicală și economico-financiară a instituției în primul semestru al anului curent. La ședință a participat dna Tatiana Bucearschi, șefa Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate, administrația IMSP SCM ”Sf. Arhanghel Mihail”, personalul medical al instituției.

Raportul de activitate al instituției medicale, prezentat de către dl Mihai Ciobanu, directorul Spitalului Clinic Municipal ”Sf. Arhanghel Mihail”,  a captat cele mai importante realizări obținute în prima jumătate a anului 2019, astfel aducând în prim plan activitățile desfășurate pentru atingerea obiectivelor stabilite prin motto-ul: „Sănătate prin calitate”. Dl Mihai Ciobanu a reiterat  obiectivele prioritare în primul semestru al anului curent, printre care: prestarea serviciilor medicale de înaltă calitate, acordarea volumului necesar de asistență medicală conform Standardelor medicale, utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor financiare acumulate, managementul eficient al resurselor umane etc.

În contextul tematicilor abordate, dna Tatiana Bucearschi, în prima sa vizită de lucru întreprinsă în cadrul instituției medicale, a apreciat pozitiv activitatea Spitalului Clinic Municipal ”Sf. Arhanghel Mihail” și a trasat obiectivele prioritare de dezvoltare a sistemului de sănătate din municipiul Chișinău.

 

 

 

 

 

 

 

 

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52