Simt necesitatea de a aduce mulțumire echipei Secției ginecologie a instituției Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, reprofilată în secție pentru tratarea bolnavilor de Covid.
 În perioada 25.11 – 11.12. am beneficiat de îngrijiri medicale de calitate superioară!
Merită a fi menționat managementul organizațional stabilit de șeful secției, Valentin Mustea.
La internare, foarte operativ au fost făcute investigațiile primare.
În secție accentul e pus pe respectarea cu strictețe a rigorilor sanitare.
În salon medicul curant, dna Lilia  Vozneac a făcut anamneza și s-a început lupta cu virusul viclean. Am trecut prin calvarul strașnic -„furtună de citokine”, un lanț de dureri greu suportabile.
Turele echipei se soldau cu victorii obținute în lupta cu strășnicia care s-a abătut asupra oamenilor. Datorită acestor 2 OAMENI (fără exagerare cu  „O” mare).
Ași vrea să menționez grija și afecțiunea asistentelor medicale. Din păcate nu le pot nominaliza, fiindcă nu purtau ecusoane.
Erau bolnavi grei și echipa a acordat destulă răbdare și timp pentru a-i scoate din situațiile critice.
Mă bucură mult faptul, că avem medici, devotamentul cărora merită a fi admirat și apreciat.
Plecăciune Îngerilor zilelor noastre din numele pacientelor saloanelor nr. 6,  8.
Cu deosebită recunoștintă, 
Maria Lapp

Telefon:        0(22)29-26-52