Comunitatea medicală a Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” este profund îndurerată de pierderea irecuperabilă a dlui Nicolae Tafuni.
Dumnealui va rămâne în memoria noastră ca medic iscusit, manager de excepție, profesionistul și unul din pilonii implementării sistemului de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală din Republica Moldova.
Exprimam sincere condoleanțe rudelor, colegilor, prietenilor în legătură cu trecerea Domniei Sale în eternitate.
Suntem alături de familia îndurerată.
Veșnică amintire și drum lin spre înaltul cerului.
Cu profundă compasiune,
Mihai CIOBANU,
Director al IMSP SCM „Sf. Arhanghel Mihail”
CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52