Secția de imagistică medicală din cadrul Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, a fost renovată și dotată cu cel mai performant tomograf computerizat existent actualmente în republică.
Banii au fost alocați din bugetul municipal.
Este cel mai important proiect medical din ultimii 30 ani.
Tomograful computerizat Revolution EVO Gen 2 este conceput pentru diagnosticarea maladiilor ascunse, obținerea imaginilor rapide şi de înaltă calitate și dă posibilitatea să detecteze problema potrivită într-un stadiu incipient și să ofere tratament eficient.
Zilnic, acest aparat medical poate efectua investigaţii la circa 10 persoane, asta permite optimizarea timpului medicilor și pacienților, precum și calculează doza potrivită de radiații pentru pacient, oferind în același timp calitatea corectă a imaginii.
Astăzi, Secția imagistică medicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, dispune de o gamă largă de echipamente radiologice de ultimă generație şi cuprinde mai multe proceduri imagistice, inclusiv: radiografie, radioscopie, tomografie computerizată, investigații care permit studierea întregului corp uman.
Aceste investigații sunt efectuate de medici profesioniști cu pregătire profesională atât în țară, cât și peste hotarele Republicii Moldova,
Punem accentul în continuare pe depistarea precoce a oricărei maladii şi un diagnostic precis al acestora.
Şi Secția de diagnostic din cadrul spitalului a fost reparată şi dotată cu utilaj medical performant şi mobilier în ultimii 2 ani, la fel din sursele bugetului municipal.
Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” în acest an, în luna noiembrie, împlinește 193 de ani de la fondare.
‼️Vom continua să investim în sănătatea oamenilor, pentru că ne dorim în municipiul Chișinău un sistem medical puternic și bine organizat.
***
Отделение медицинской визуализации муниципальной клинической больницы «Святой Архангел Михаил» отремонтировано и оснащено самым современным компьютерным томографом, существующим в настоящее время в республике.
Деньги были выделены из муниципального бюджета.
Это самый важный медицинский проект за последние 30 лет.
Компьютерный томограф Revolution EVO Gen 2 предназначен для диагностики скрытых заболеваний, быстрого получения высококачественных изображений, благодаря ему можно выявить проблему на ранней стадии и провести эффективное лечение.
Ежедневно этот медицинский прибор может исследовать около 10 человек, что позволяет оптимизировать время врачей и пациентов, а также рассчитать нужную дозу облучения для пациента.
Сегодня отделение медицинской визуализации муниципальной клинической больницы «Святой Архангел Михаил» располагает широким спектром современного радиологического оборудования и включает в себя несколько процедур визуализации, в том числе: радиографию, радиоскопию, компьютерную томографию, исследования, позволяющие изучить весь организм человека.
Эти исследования проводятся профессиональными врачами как в стране, так и за рубежом.
Мы уделяем особое внимание раннему выявлению любых заболеваний и их точной диагностике.
Также, за последние 2 года было отремонтировано и оснащено высокопроизводительным медицинским оборудованием и мебелью диагностическое отделение больницы. Средства были выделены из муниципального бюджета.
Муниципальная клиническая больница «Святой Архангел Михаил» в этом году, в ноябре, отмечает 193 года со дня своего основания.
Мы продолжим инвестировать в здоровье людей, так как мы хотим иметь сильную и хорошо организованную медицинскую систему в Кишинёве.

https://www.facebook.com/Ion.Ceban.public

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52