Statut

Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” acordă asistenţă medicală programată şi de urgenţă atât persoanelor din municipiu cât şi celor din republică. O dată cu implementarea Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (01.01.2004), spitalul este fondat ca o instituţie medico-sanitară publică de către Consiliul Municipal Chişinău şi conlucrează în baza relaţiilor contractuale cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină. Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale este furnizorul de direcţionare şi controlare a mecanismului de evoluare a sistemului de sănătate.

În anul 2002, Spitalul „Sfântul Arhanghel Mihail” a fost numită de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate al Ministerului Sănătăţii, ca prima instituţie medicală acreditată din republică pentru existenţa celor mai prielnice condiţii pentru acordare a asistenţei medicale.

În anul 2004 se decernează IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail” cu Diploma de Onoare pentru rezultatele remarcabile obţinute în organizarea asistenţei medicale populaţiei de Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale.

În anul 2005 a fost decernată cu DIPLOMĂ de către Primăria Municipiu Chişinău Republica Moldova pentru cel mai bun dintre spitalele municipale ale republicii.

În anul 2006 – DIPLOMĂ pentru merite deosebite, profesionalism înalt la organizarea şi acordarea asistenţei medicale pacienţilor şi pentru realizări frumoase în ameliorarea bazei tehnico-materială a instituţiei subordonate decernată de Direcţia Sănătăţii al Consiliul Municipal Chişinău, Comitetul Sindical Unic „Sănătatea”.

În anul 2007 – Reacreditat – Certificat de Acreditare nr.0561.

În anul 2010 – Malta – premiul internaţonal „European Quality” – pentru calitate înaltă în acordarea serviciilor în conformitate cu standardele europene.

În anul 2010 – Oxford, Marea Britanie – premiul internaţional „European Quality”- pentru lucruri remarcabile în activitate şi ţinta principală în interesele pacientului.

În anul 2011 – Kiev, Ukraina – Premiul Internaţional „Milennium Award”

În anul 2012 – Madrid, Spania , nominalizat la premiul „Platinum Eagle” – pentru prestigiu de calitate pentru inovare, imbunătăţire şi performanţă remarcabilă în management.

În incinta Spitalului se află şase baze clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”:
• Clinica Chirurgie
• Clinica Boli Interne
• Clinica Ginecologie şi Obstetrică
• Clinca Morfopatologie
• Clinica Farmacologie
• Clinica Imagistică şi Ultrasosonogfrafie

În cadrul clinicilor sunt organizate lecţii practice pentru studenţi şi rezidenţi ale USMF „N. Testemiţanu”

Colaboratorii, atît medicii cât şi asistentele medicale, continuu îşi perfecţionează nivelul cunoştinţelor participând activ la întrunirile ştiinţifico-practice congrese, conferinţe, simpozioane şi forumuri internaţionale şi naţionale de specialitate, seminare informative, mese rotunde.