Pe parcursul anilor, ampla activitate a colectivului spitalului este orientată spre perfecţionarea continuă a asistenţei medicale specializate, spre ridicarea nivelului de cultură medicală, cultivarea şi educarea cadrelor noi, menţinerea unor standarde moderne de investigare şi tratament a populaţiei.
Medicii-şefi care au stat la cîrmuirea spitalului şi au contribuit la realizările obţinute au fost: T. G. Hristokin, S. A. Ageva, Z. P. Podmoghilnîi, N. I. Covaliova, L. N. Pinschi, M. S. Borş, A. M. Bîlba, A. I. Cojocaru.
Din anul 2001 managementul I.M.S.P. SCM „Sfîntul Arhanghel Mihail” este preluat de Mihai Ciobanu, doctor în medicnă, conferenţiar univesitar.
În conformitate cu Legea Ocrotirii Sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (art.4) şi Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 28.02.1998, în data de 18.12.2003 instituţia a primit statutul Instituţiei Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic Municipal „Sfîntul Arhanghel Mihail”, fapt ce marchează o etapă calitativ nouă în activitatea cotidiană a colectivului, o încurajare morală în eforturile noastre de salvare a vieţilor omeneşti.
SCM “Sfântul Arhanghel Mihail” în anul 2005 enumeră 55 de ani de experienţă fructuoasă şi muncă asiduă în sînul unui colectiv de profesionişti care şi-a adus importantul aport la înflorirea şi prosperarea acestei instituţii medicale, care cu timpul a cîştigat respectul atît în rîndurile oamenilor de rînd cît şi în viziunea Ministerului Sănătăţii şi care este demnă de cele mai mari omagii şi recunoştinţă.
Evoluţia cronologică a spitalului:
– 21 noiembrie 1950 – a fost fondat Spitalul Clinic Municipal “Sfântul Arhanghel Mihail” în baza Policlinicii nr. 2, cu două secţii clinice (Terapie şi Chirurgie cu 2 saloane pentru pacienţi de profil oftalmologic);
– 1960-1970 – spitalul funcţiona cu 400 paturi în : 5 secţii clinice (Chirurgie, Ginecologie, Terapie, Reumatologie, Pulmonologie), 5 secţii paraclinice (Radiologie, Laborator de Medicină Nucleară, Laborator de investigaţii Clinice şi Biochimice, Giagnostic funcţional, Morfopatologie);
– 1970 – spitalul devine bază clinică pentru Universitatea de Stat dde Medicină şi Farmacie “N.Testemiţanu”. Mai tîrziu în cadrul spitaluui intră următoarele catedre:
– Catedra de Chirurgie,
– Catedra de Boli Interne,
– Catedra de Anestezie şi Reanimare,
– Catedra de Ginecologie şi Obstetrică.
– 1982-1995 – staţionarul îşi sporeşte capacitatea numărului de paturi, ajungînd pînă la 540 cu secţii clinice:
– Chirurgie,
– Chirurgie septică,
– Ginecologie
– Patologie gravidelor şi Maternitatea
– Boli infecţioase pentru hepatite virale,
– Terapie
– Pneumologie
– 1989 – se deschide Centrul Pulmonologic orăşenesc cu 2 secţii clinice pe 120 paturi. Este dat în exploatare Blocul Chirurgical cu următoarele secţii clinice :
– Anestiziologie şi Tearpie Intensiva (15 paturi);
– Neurologie (30, apoi 50 paturi);
– Chirurgie septică (30 paturi).
– 1989-1995 – din structura spitalului au fost excluse toate policlinicile care s-au comasat în Asociaţii Medico-Teritoriale.
– 1989-2001 –o etapă încorfată în activitatea staţionarului, caracterizată prin reducerea finanţării instituţiei medicale şi scăderea accesibilităţii populaţiei la acordarea asistenţei medicale, ceea ce a dus la:
– scăderea numărului de paturi de la 404 la 250;
– s-a redus numărul de personal medical de la 590 la 372.
– 2000-2003 – perioadă în care se simt shimbări profunde în finanţarea ramurii ocrotirii sănătăţii şi în organizarea acordării asistenţei medicale.
– 2004-2006 –implementarea asigurarilor obligatorii de asistenţă medicală a favorizat la:
– utilizarea mai eficientă a resurselor financiare care la rîndul lor s-au reflectat benefic asupra indicilor calitativi şi cantitativi al instituţiei;
– satisfacerea mai reală a necesitţilor mediale ale populaţiei.
La etapa actuală, Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” acţivează cu statut de Instituţia Medico-Sanitară Publică, având o capacitate de 290 paturi, continuând a fi bază clinică pentru Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N.Testimiţanu”.