Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Asistenţa medicală se acordă conform normativelor metodologice de aplicare a Programului unic al asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, Standardelor medico-economice, elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Protocoalelor Clinice Instituționale, elaborate şi aprobate în baza Protocoalelor Clinice Naționale.

Adaptarea reală a serviciilor medicale la noile cerințe, aşa cum recomandă Organizaţia Mondială a Sănătăţii, poate fi realizată doar prin devotament, fermitate şi exigenţă în realizarea reformelor. Datorită eforturilor comune, în contextul unei politici adecvate, promovată pentru susţinerea şi fortificarea sistemului sănătăţii, Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” a  beneficiat de o stabilitate evidentă la toate compartimentele, cu identificarea clară a domeniilor medico-sanitare prioritare, corespunzător aşteptărilor şi cerințelor reale ale pacienților.

Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” mereu a aspirat să fie instituția medicală care să ofere populației servicii medicale de calitate.

De altfel, mottoul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” este: Sănătate prin calitate. Anume prin prisma calității actului medical se măsoară satisfacția pacienților. Rolul Spitalului este să asigurare prestarea unui act medical de calitate, într-un mediu sigur și confortabil, astfel încât pacientul să beneficieze de asistență medicală de performanță. În acest sens, dotarea Spitalului cu utilaj modern, renovarea capitală a secțiilor clinice si a serviciilor vorbesc de la sine.

Avem un personal medical  bine pregătit, care  continuu se perfecționează, atât în țară, cât și peste hotare.

Împreună cu echipa managerială stabilim prioritățile și direcțiile de acțiune, astfel încât să îmbunătățim continuu calitatea actului medical, ca pacienții să beneficieze întotdeauna de cele mai bune îngrijiri și tratamente medicale.

Crearea unui climat organizatoric favorabil în cadrul colectivului  medical, cu scopul de a permite valorificarea completă a valenţelor individuale şi a potenţialului uman, a condus la realizări remarcabile:

 • 2002 – Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” este desemnat de Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate al Ministerului Sănătăţii ca prima instituţie medicală acreditată din republică pentru cele mai prielnice condiţii pentru acordarea asistenţei medicale.

Membrii Comisiei Consiliului Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate și administrația Spitalului

 • 2004 – Diploma de Onoare a Ministerului Sănătăţii pentru rezultate remarcabile obţinute în organizarea asistenţei medicale.
 • 2005 – Diploma Primăriei municipiului Chişinău pentru cel mai bun spital municipal.
 • 2006 – Diploma pentru merite deosebite, înalt profesionalism în organizarea şi acordarea asistenţei medicale, pentru îmbunătățirea bazei tehnico-materiale, din partea Direcţiei sănătăţii a Consiliului municipal Chişinău și a Comitetului Sindical Unic „Sănătatea”.
 • 2010, Malta – Premiul internaţional „European Quality” pentru calitate înaltă în acordarea serviciilor conform standardelor europene.

 

 • 2010, Oxford – Premiul internaţional „European Quality” pentru activitate remarcabilă în interesele pacientului.

 

 • 2011, Kiev Premiul internaţional „Milennium Award”
 • Liderii secolului XXI

 

 • 2012, Madrid – Premiul „Platinum Eagle” pentru inovare, imbunătăţire şi performanţă remarcabilă în management.
 • 2016 – nominalizarea la „Cel mai bun proiect în energia solară termică”, premiat la Gala Moldova Eco Energetică.

 

 • 2018 – Semnarea acordului bilateral de colaborare dintre Spitalul Municipal de Urgență Moinești și Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”

De la stânga la dreapta: Valentin Mustea, Svetlana Chișlaru, Mihai Ciobanu, Adrian Cotârleț, Alina Comerzan

 

 • 2018 – Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” –  prima instituție medicală din Republica Moldova care implementează sistemul internaţional de management antimită ISO 37001 și sistemul calității ISO 9001

 

 • 2019 – Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, dotat cu echipament medical modern grație Guvernului Japoniei

Ceremonia de încheiere a Proiectului de modernizare a echipamentului medical în blocul de operații din Programul de Granturi pentru Securitatea Umană „Kusanone” (aprilie, 2019)

 

 • 2019 – IMSP Spitalul „Sfântul Arhanghel Mihail” a beneficiat de un lot de ajutor umanitar oferit de către Organizația de caritate „IceFlower” din Germania

 

 • 2019 – Cele mai bune practici europene de recuperare medicală, însușite de un grup de lucru din cadrul SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”

Delegația SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”, în vizita de lucru în Ungaria: Veaceslav Popa, Natalia Popa, Cornelia Voitic, specialistul în kinetoterapie din țara-gazdă, Svetlana Chișlaru, șeful Secției de recuperare din țara-gazdă, Alina Comerzan, Irina Ceban, specialistul Serviciului relații publice din țara-gazdă, Valentin Mustea

 

 • 21 noiembrie – Hramul Spitalului Clinic Municipal  „Sfântul Arhanghel Mihail” 

Cu aripi şi săbii, luminați, în veşmânt,
La straja Spitalului pe veci ocrotit,
Arhanghelii veghează necontenit.
În curte se plimbă iernaticul vânt
Şi fluieră-n tactul aceluiaşi cânt:
„La mulți ani, Spital, cu nume de Sfânt!”

 

La mulți ani, SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”!

Pentru Instituție, calitatea serviciilor în acordarea asistenței medicale pacienților prezintă o prioritate primordială.

Profesionalismul, exigența și responsabilitatea, perfecționarea continuă a procesului de organizare a activității cotidiene, sensibilitatea față de pacient sunt trăsăturile care definesc personalul medical al IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”.

Colectivul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”, anul 2019

2019 – La 21 noiembrie a fost inaugurat Centrul Municipal de Reabilitare Medicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”.

Deschiderea Centrului consemnează o nouă eră în modernizarea serviciului municipal de reabilitare medicală. Avînd statutul de Centru-model, acesta va participa activ la elaborarea politicii de recuperare și reabilitare în conformitate cu politica și strategia de dezvoltare a sistemului național de sănătate.

 

 • 2019 – La  data de 17 decembrie, Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” a organizat și desfășurat Conferința jubiliară – „XIX decenii în pas cu exigențele timpului”, dedicată aniversării a 190 ani de la înființarea entității medicale.

 

 • 2020 (16 ianuarie) – Spitalului Clinic Municipal ,,Sfântul Arhanghel Mihail” i-a fost conferit distincţia de stat ,,Ordinul de Onoare”.

Titlul onorific a fost acordat instituţiei medicale de Preşedinţia Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătății, pentru implementarea metodelor avansate de diagnostic și contribuţie la optimizarea procesului curativ-profilactic.

Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, mai mulți reprezentanți ai instituției au beneficiat de distincții acordate de Preşedinţia Republicii Moldova. Astfel, directorului Spitalului Clinic Municipal ,,Sfântul Arhanghel Mihail”, dl Mihai Ciobanu i-a fost conferit ,,Ordinul Republicii”. Totodată, 8 angajați din cadrul instituţiei au fost decoraţi cu Ordinul ,,Gloria Muncii”, Medalia ,,Meritul Civic”, Medalia ,,Nicolae Testemiţanu” şi Titlul Onorific ,,Om Emerit”.

Președintele Republicii Moldova, dl Igor Dodon, împreună cu colectivul instituției medicale