Secția Alimentare curativă


Mens sana in corpore sano, afirmă  un dicton de vreo patru mii de ani încoace. Și reflectă un adevăr, căci nu poți avea o minte sănătoasă, dacă nu ai și un corp sănătos. Sănătatea fizică a omului este determinată și de modul de alimentare. Regimul alimentar, deseori face parte din procesul de tratament.

Secţia Alimentare curativă datează în structura Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” încă din anul 1945. Până în anul 1981, Secția respectivă se afla într-o încăpere cu un nivel, situată pe teritoriul de lângă Soborul Vechi. Anul 1981, pentru Secție dar și pentru Spital, reprezintă o nouă etapă − a fost construit un Bloc alimentar, cu spaţii necesare pentru activitate, care treptat a fost dotat cu utilaj necesar.

Pe parcursul anilor au activat medicii dieteticieni: Vasile Rimov, Ion Tudorașcu, Leonid Margine, Eduard Osoianu, Vasile Mustață împreună cu bucătarii-șefi Maria Pînzari, care a activat până în anul 2003.  O contribuție deosebită în activitatea Secției a avut dna Liliana Gheu, care și-a început activitatea de bucătar în anul 1989, avansând  până la bucătar-șef.

Odată cu extinderea și evoluția Instituției medicale, încăperile și utilajul blocului alimentar erau sub nivelul cerințelor.

În februarie 2017, cu suportul administrației Spitalului, secţia Alimentare curativă a fost renovată și modernizată.

Actualmente, secţia Alimentare curativă asigură zilnic cu alimentare dietetică  305 de pacienţi.