Golic Viorica

Medic reabilitolog, sef secție Reabilitare și Medicină Fizică

Panfil Ludmila

Șef secție Recuperarea sănătății

În anul 2019, Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” a inaugurat Centrul Municipal de Reabilitare Medicală – o premieră, atât pentru municipiul Chișinău, cât și pentru Republica Moldova. Deschiderea acestui Centru a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea şi modernizarea serviciului de reabilitare medicală, oferind servicii de calitate. Având statutul de centru model, acesta va participa activ la elaborarea politicii de recuperare și reabilitare în conformitate cu politica și strategia de dezvoltare a sistemului național de sănătate.

Luând în calcul suprafața (2000 m. p., în două niveluri) și gradul de asigurare tehnico-materială, Centrul corespunde tuturor standardelor de calitate în medicină.

Direcțiile strategice vizează dezvoltarea unui management performant în activitatea investițională și în formarea continuă a personalului medical.

 Activitatea Centrului este desfășurată de angajații celor două secții:

Secţia reabilitare medicală şi medicină fizică (până anul 2019 se numea Secţia reabilitare şi medicină alternativă) și Secția recuperare medicală.   

 Activitatatea  angajaților este axată pe îmbunătăţirea stării fizice, mentale, precum și pe de capacitatea de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Recuperarea medicală reprezintă un şir de măsuri pentru restabilirea completă sau optimală a  funcţiilor pierdute sau lezate în urma unor afecţiuni, traume, maladii congenitale sau dobândite.

Specialiştii Centrului organizează programe îndreptate spre: reducerea dereglărilor cauzate de boală, prevenirea complicaţiilor, îmbunătăţirea funcţionării organismului. Reabilitarea este un proces complex, continuu şi coordonat, uneori de lungă durată, dar foarte necesar pentru recuperare și revenire la o viață de calitate.

Echipa Secției este formată din medici și asistenți medicali specializați în: fizioterapie, kinetoterapie, terapia alternativă.