Farmacia

Apa, aerul și curățenia sunt articolele
principale din farmacia mea.
Napoleon Bonaparte

Sarcina principală a farmaciei este asigurarea cu medicamente şi produse parafarmaceutice.

Farmacia Spitalului Clinic Municipal ,,Sfântul Arhanghel Mihail”  și-a început activitatea cu denumirea de Farmacie Orășenească nr. 340 și  asigura cu medicamente cele 64 de puncte medicale din oraș.

Actualmente, farmacia este o unitate specializată care se ocupă cu păstrarea, distribuirea medicamentelor și monitorizarea utilizării raționale a acestora în secții. În Farmacie, căreia i s-a acordat categoria a III-a, activează patru farmaciști deținători de categorie superioară și un farmacist cu studii medii.

Farmacia deține registrul electronic al produselor farmaceutice care permite monitorizarea, evidența și distribuirea acestora, în conformitate cu următoarele sarcini concrete: evidența cantitativ-valorică a fiecărui medicament, evidența utilizării medicamentelor de către fiecare pacient și secție, în parte; determinarea volumului cantitativ-valoric de medicamente pe care trebuie să le achite fiecare companie de asigurare; analiza detaliată a consumului rațional de medicamente în Spital; asigurarea unui echilibru optim între: volumul, calitatea serviciilor prestate, sumele alocate pentru asigurările medicale și eficiența tratamentului din staționar.