Laboratorul Clinico-Biochimic şi Imunologic

 

Guilă Angela

Șefă secție – medic de laborator

Medicina de laborator reprezintă un domeniu de importanță incontestabilă pe care se bazează sistemul de sănătate, cu impact major asupra procesului de diagnosticare și de tratament al pacienților. O instituție medicală devine unitate de referință în diagnosticarea maladiilor prin realizarea unor analize corecte și performante, iar Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” este bine dotat la acest capitol. Aici picătura de sânge este analizată minuțios sub microscop.
Laboratorul clinico-biochimic şi imunologic (în continuare LCBI) al Instituției funcționează de la inaugurarea acesteia, pe motiv că ocupă un loc aparte în structura diagnosticului medical și constituie unul dintre pilonii de bază ai activității de staționar.
Echipamentul medical performant permite obţinerea rezultatelor veridice. Anual se efectuează circa 550 de mii de investigaţii.
Până în anul 2000, toate investigaţiile de laborator erau efectuate manual şi cereau multă migală, îndemânare, dar şi timp. Anul 2000 marchează trecerea la o nouă etapă, laboratorul păşind pe o treaptă de succes. Acesta a beneficiat de utilaj semiautomat, permițând o evoluție semnificativă pentru activitatea Instituției.
Personalul, selectat și angajat în baza unor cerinţe stricte de competenţă, muncește cu un echipament medical de ultimă generaţie. Laboratorul mai contribuie şi la formarea profesională în specialitate, prin organizarea de stagii practice.
În Laborator se îndeplinesc investigaţii clinice, citologice, biochimice şi imunologice. Investigaţii clinice: microscopia diferitor materiale biologice (sînge, urina, sputa, sucul biliar, lichide ascitice şi altele). Spectrul analizelor biochimice este vast: proteine, glucide, lipide, compuşi azotici, fermenţi, pigmenţi biliari, ionogramă, ferul seric, coagulogramă. Investigaţii imunologice: grupa de sânge, proba reumatică (factorul reumatic, PCR, ASLO), marcherii hepatitelor virale B şi C, â-fetoproteina.
Сalitatea și acuratețea rezultatelor au o importanță primordială în investigațiile de laborator. Pentru medici, rezultatele de laborator sunt punctul de referință în stabilirea corectă a diagnosticului și în strategia de tratament a pacientului  un adevăr reflectat prin maxima latină: „Bene diagnoscitur, bene curatur”.