Monitorizare Statistică și Evaluarea Calității Asistenței Medicale

header-1

Serviciul de Monitorizare Statistică și Evaluarea Calității Asistenței Medicale a Spitalului Clinic Municipal “ Sf. Arhanghel Mihail,” colectează și verifică zilnic datele la nivel de spital lunar, trimestrial, anual prelucrează datele în vederea trimiterii spre CNAM, Direcția Sănătății a mun. Chișinău și CNMS, calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului, întocmește rapoarte prin care se informează conducerea spitalului cât și șefii de secție despre indicatorii obținuți, ICM, ține legătura în permanență cu secțiile și compartimentele spitalului.

Lilian Gangalic

Șef secţie
  • Maria Bulai (Medic statistician)
  • Liliana Ghirbu (Medic metodist în marketing medical și calitate)
  • Larisa Doaga (Statistician medical)
  • Irina Negru (Operator date)
  • Evdochia Teresciuc (Asistentă medicală completare buletine medicale)
  • Tamara Michelevici (Arhivar)
  • Adela Buruiană (Operator date)