Secția Anatomopatologie și citologie


Garştea Ion

Șef secție – medic

Secția Morfopatologie  a Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” și-a început activitatea ca subdiviziune a instituției medicale sub conducerea dnei I. M. Sinițâna. Ulterior, Secția a fost condusă de: A. Cozliuc, N. Colesnicova, L. Ziliberfain, E.Viliher, I. Baciu, R. Pretula.

Începând cu 1 ianuarie 2016,  în temeiul Ordinului nr. 376-c din 31.12.2015, Secția morfopatologie este redenumită în secția Anatomopatologie și citologie – subunitate structurală funcțională, clinico-diagnostică a IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”.

Secția dispune de compartimente de bază, amenajate conform normativelor în vigoare: tanatologie, biopsie, laborator histologic, arhivă.

Medicii Secției permanent își perfecționează cunoștințele prin reciclări programate, diverse activități științifico-practice.

Secția este dotată cu utilaj și reactive necesare pentru activitatea curentă. Angajații  efectuează: necropsii, examenul histologic al materialului postoperator (în cadrul diverselor patologii de profil ginecologic, chirurgical), al bioptatelor (prelevate prin raclare, endoscopic, incizie) și al materialului necroptic, folosind metode clasice de investigații (colorația hematoxilină-eozină) și histochimice (Van Gieson, Congo red, albastru alcian etc.).

Activitatea Secției este foarte importantă la compartimentul asistența morfopatologică intravitală.