Secția Terapie generală

Lungu Stela

Șefă secţie - medic internist

Serviciul terapeutic din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” își atestă activitatea de la începuturile Instituției medicale. În anul 1950, staționarul își desfășura activitatea pe 100 de paturi de profil terapeutic. Inițial, Secția terapie, actuala secție Boli interne, și-a desfășurat activitatea în clădirea din vecinătate, acolo unde actualmente își are sediul Centrul Narcologic Municipal.

Este relevant faptul că Secția de terapie a avut constant o pondere majoră în activitatea staționarului, asigurând pacienților asistență medicală complexă și calitativă, conform cerințelor timpului de la fondare și până în prezent, care prevede nu doar tratamentul medicamentos, ci și reabilitarea pacienților, acordarea suportului psihologic celor aflați în suferință.

Din anul 1970,  Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” devine bază clinică pentru USMF „N.Testemițanu”, moment care semnifică o colaborare eficientă între medicii secțiilor clinice cu profil terapeutic și angajații catedrelor de medicină internă.

Analizând activitatea secției Boli interne de la începuturi și până în prezent, vedem că spectrul de maladii tratate nu se deosebește semnificativ, ponderea cea mai mare constituind-o pacienții cu afecțiuni cardio-vasculare, aproximativ 75%, apoi cei cu afecțiuni endocrine, renale și ale aparatului osteo-articular. Datele statistice ale întregii activități denotă o dinamică pozitivă ce ține de scurtarea perioadei de spitalizare: de la 30 de zile în anul 1975, la 10 zile în anul 2019.

Un alt aspect important este statutul social al pacienților: dacă în anul 1975, din totalul de pacienți tratați în Secție, doar 18,1% erau pensionari și 62 % – angajați în câmpul muncii,  atunci în anul 2019, tabloul se prezintă total diferit: pensionari – 65% și angajați – 16%, din numărul total de pacienți tratați.

Odată cu deschiderea noilor secții – Pneumologie, în anul 1983, și Gastroenterologie, în  anul 2001, Secția boli interne a ajuns la o capacitate de 45 de paturi în prezent.

În Secţie sunt tratate patologii ale aparatului cardiovascular. La nivel contemporan, conform standardelor medicale, sunt trataţi pacienţi cu cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, cardiopatie reumatismală. La fel, se tratează patologii renale şi endocrinologice (patologia glandei tiroide, diabet zaharat cu complicaţii cardiace).

Medicii secției Boli interne beneficiază de perfecționări atât în țară, cât și peste hotare; participă activ la congresele și conferințele naționale și internaționale în cardiologie, boli metabolice și de nutriție, endocrinologie, pneumologie și medicină internă.