Serviciul economico-financiar

header-1

Colectivul Serviciului Economic este format din specialişti de performanţă cu nivel profesional de pregătire. Activitatea economică este axată conform cerinţelor de activitate a Instituţiilor Medico-Sanitare Publice în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală. Serviciul Economic este alcătuit dintr-o echipă monolită, care se remarcă prin implementarea diferitor metode de evaluare a costurilor la serviciile medicale prestate de către staţionar.
Permanent se efectuează analiza economică în scopul determinării eficacităţii managementului economic şi medical.

---

----