Serviciul Tehnic și gospodărie

Serviciul tehnic și gospodărie din cadrul Spitalului are în competență întreținerea, exploatarea corectă, reparația clădirilor și a încăperilor, a rețelelor inginerești, a ascensoarelor, precum și a mijloacelor de transport; asigurarea, în volum deplin și în termenele stabilite, cu mijloacele materiale și tehnice necesare; amenajarea și salubrizarea teritoriului Instituției.

Spitalul Clinic Municipal „Sfântului Arhanghel Mihail” este asigurat cu transport auto 24/24 de ore.

La buna funcționare a Spitalului contribuie și angajații Serviciului tehnic și gospodărie.

În prezent, inginerul Serviciul tehnic și gospodărie este dl Grigore Gurduza, care împreună cu dna Tamara Vidrașcu, funcționar administrativ, asigură respectarea Regulamentului acestui Serviciu.