Unitate de Primire Urgențe

header-1

Țugulschi Veronica

Șefă secție - medic internist

Unitatea de primiri urgente, cu intrare separată în spațiul special amenajat, este responsabilă de triajul, evaluarea şi tratamentul de urgenţă al pacienţilor cu afecțiuni acute care se prezintă la spital: spontan, transportaţi de ambulanţe sau prin transfer interspitalicesc, ori în baza programărilor.

Unitatea de primiri urgente (în continuare UPU) constituie o subdiviziune structurală a Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” care acordă asistență medicală de urgență populației 24/24 de ore.

Istoria secției Unitatea de primiri urgente este încă „caldă”.  La 1 ianuarie 2018, după reparația capitală a Secției internări, a fost inaugurată secția Unitatea de primiri urgente, conform Ordinului Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 424 din 02.06.2017. Secția sus-menționată a fost reorganizată în vederea asigurării unui standard de calitate actului medical, în temeiul prevederilor Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul întemeierii și reorganizării UPU, Secția desfășoară o activitate de maximă responsabilitate care necesită atât personal medical bine instruit, cât și aparataj performant. Acest standard include o elaborare și aplicare bine reglementată, similară standardelor țărilor europene.

Personalul UPU include medici cu specialitatea: medicină de urgenţă,  anestezie, terapie intensivă și reanimare, imagiști/radiologi, medici specialiști în conformitate cu profilul Spitalului și a urgențelor medicale pe care le recepționează, asistenți medicali, asistenți sociali, operatori calculator, personal auxiliar etc.

Anual, în Secţie sunt deserviţi aproximativ 14 000 de pacienţi. Zilnic se acordă asistenţă medicală programată şi urgentă pacienţilor de profil chirurgical, ginecologic, neurologic, terapeutic etc.