CARTA DREPTURILOR PACIENTULUI

„PACIENŢII – CONSUMATORII (BENEFICIARII) SERVICIILOR MEDICALE AU DREPTUL INDISPENSABIL DE A PARTICIPA LA PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR CE ŢIN DE STABILIREA DIAGNOSTICULUI ŞI APLICAREA TRATAMENTULUI”

FIECARE PACIENT ARE DREPTUL LA:

  1. INFORMAŢIE – să primească o informaţie amplă şi detaliată, într-un limbaj accesibil despre starea sănătăţii sale, despre intervenţiile medicale preconizate şi efectul lor, inclusiv beneficiile şi riscurile respective, despre tratamentele alternative, costul şi eficienţa acestora, despre consecinţele refuzului tratamentului sau intervenţiei medicale, despre pronosticul tratamentului şi şansele de recuperare.
  2. ACCESIBILITATE – să facă cunoştinţă cu „Fişa medicală” personală, cu datele de laborator şi rezultatele instrumentale aplicate, cu lista indicaţiilor medicale.
  3. OPŢIUNE – să decidă independent asupra variantelor şi metodelor tratamentului alternativ, testelor de diagnosticare propuse.
  4. CONSIMŢĂMÎNT – să-şi exprime acordul sau dezacordul referitor la toate intervenţiile medicale preconizate conştientizînd consecinţele refuzului.
  5. CONFIDENŢIALITATE – să i se garanteze confidenţialitatea tuturor datelor referitoare la sănătatea lui, diagnostic, tratament şi pronostic cu interzicerea accesului la această a persoanelor terţe fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
  6. INTIMITATEA ŞI INVIOLAVILITATE A VIEŢII PERSONALE – să i se garanteze interzicerea oricărui amestec în viaţa intimă şi familială fără consimţământul său şi să i se aplice intervenţiile medicale doar la prezenţa persoanelor abilitate şi implicate în realizarea ei.
  7. DEMNITATE – să i se respecte valorile culturale şi spirituale în perioada stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului.
  8. OPINIE – să-şi poată exprima liber opiniile despre calitatea serviciilor medicale primite şi modul de prestarea al acestora.

DECLARAŢIA PRIVIND REALIZAREA DREPTURILOR PACIENŢILOR ÎN EUROPA (OMS, AMSTERDAM, 1994)