Conditii de internare:
 • internare de urgenţă
 • spitalizare programată

ACTE NECESARE

 • Buletin de identitate
 • Bilet de trimitere pentru internare semnat de medicul de familie sau
 • Bilet de trimitere pentru internare semnat de Comisia Medicală de Control (f.027-e)
 • Bilet de trimitere pentru internare de la Asistenţa Medicală de Urgenţă prespitalicească (tel. 112)
 •  Poliţa de asigurare

PROGRAM ŞI REGULI DE VIZITARE
Pentru a optimiza asistenţa la patul bolnavului, vizitarea pacienţilor se limitează la un program stabilit. În conformitate cu acesta, orele de vizită sînt următoarele:

 • Accesul liber zilnic, între orele 17.00 – 19.00, sîmbăta şi duminica între orele 11.00 – 14.00 şi 17.00 – 19.00;
 • Vizitele în afara programului obişnuit—doar cu acordul medicului.

Este obligatoriu să urmaţi sfaturile şi regulile personalului medical:

 • Să păstraţi igiena personală şi să respectaţi regulamentul intern al spitalului;
 • Să purtaţi îmbrăcămintea de protecţie oferită în secţiile respective (Secţia reanimare ş.a.);
 • Să nu faceţi vizite dacă sînteţi răcit, aveţi o boală infecţioasă sau nu vă simţiţi bine;
 • Să nu introduceţi în incinta secţiei băuturi alcoolice, droguri, obiecte tăioase, arme;
 • Să nu facilitaţi în orice formă părăsirea neautorizată a spitalului de către pacienţi.

Vă rugăm, în cazul în care vi se cere motivat să părăsiţi secţia sau spitalul, să respectaţi exigenţa dată.

PROCEDURI DE EXTERNARE
Cu 1-2 zile înainte vă vor fi anunţate ziua şi momentul externării, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi pregăti de plecare şi să anunţaţi familia sau o persoană apropiată despre externarea dumneavoastră:

 • Solicitaţi biletul de externare, completat de medicul curant;
 • În caz de necesitate, solicitaţi concediul medical, pentru angajatorul dumneavoastră.
  Important! Nu uitaţi să anunţaţi familia sau ruda cea mai apropiată despre externarea dumneavoastră. În cazul în care Vă deplasaţi de sine stătător, păstraţi o rezervă corespunzătoare de bani pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de drumul de întoarcere de la spital acasă.

RECOMANDĂRI
Atunci cînd vă adresaţi la Secţia de internare, este binevenit să aveţi cu dumneavoastră o copie a reţetei sau ambalajul şi să cunoaşteţi dozele medicaţiei pe care o luaţi. Un bilet de externare din spital sau ultimele investigaţii pe care le-aţi făcut sînt lucruri pe care trebuie să le prezentaţi medicului.
În caz de probleme medicale urgente, este foarte important ca, în măsura posibilităţilor, înainte de a lua decizia de a vă deplasa la Secţia de internare, să vă gîndiţi foarte bine dacă într-adevăr prezentaţi urgenţă medicală.
Dacă, totuşi, aţi venit direct în Secţia de internare şi medicul care vă examinează stabileşte că nu este indicată spitalizarea urgentă, veţi fi redirecţionat după competenţă la policlinica consutativă, sau la medicul dumneavoastră de familie.
Personalul Secţiei de internare vă roagă insistent să aveţi răbdare şi înţelegere.

SECURITATEA
Este interzisă:

 • folosirea telefoanelor mobile în preajma zonelor de tratament a pacienţilor, deoarece interferenţele electromagnetice pot împiedica funcţionarea adecvată a echipamentului medical;
 • folosirea telefoanelor mobile cu cameră foto şi video fără consimţămîntul personalului medical.

În interesul securităţii, combaterii şi prevenirii incendiilor şi evitarea unor situaţii limită, uneori vizitatorii sînt rugaţi să părăsească spitalul. Un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienţilor nu va fi tolerat şi vor fi chemaţi paza sau gardianul.

Vă amintim că spitalul nu îşi asumă responsabilitatea pentru obiectele de mare valoare precum: documente importante, bani, articole de bijuterie şi alte bunuri personale. Obiectele de valoare NU SE PĂSTREAZĂ cu dumneavoastră în spital! Este benevenit ca pacienţii să trimită acasă toate obiectele de valoare sau să le încredinţeze pentru păstrare rudelor sau persoanelor autorizate. Se recomandă ca pacienţii să păstreze doar sume mici de bani sufieciente pentru acoperirea cheltuielilor zilnice şi o rezervă corespunzătoare pentru drumul de întoarcere de la spital acasă.

Important! Nu uitaţi să comunicaţi personalului spitalului numele, prenumele, adresa şi numărul de contact al rudei dumneavoastră cea mai apropiată.

Facilităţi
În curtea Spitalului activează biserica Sfîntul Arhanghel Mihail, unde se fac rugăciuni pentru bolnavi.

La sosirea în secţie
La spitalizarea în secţia respectivă, veţi fi examinat de medicul tratant (pe timp de noapte şi în zilele de odihnă examenul primar se efectuează de către medicul de gardă). Trebuie sa informaţi detaliat medicul despre: suferinţa dumneavoastră, durata bolii, alte boli de care aţi suferit, medicaţia anterioară (medicul vă va propune un set de întrebări). Dacă aveţi medicaţia la dumneavoastră, trebuie să vă consultaţi în privinţa acesteia cu medicul tratant. De asemenea, la procesul de diagnostic şi tratament vor participa şeful secţiei şi colaboratorii clinicii universitare (profesor, conferenţiar etc.)