H O T Ă R Î R E
cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
nr. 1020 din 29.12.2011
Monitorul Oficial nr.7-12/25 din 13.01.2012
* * *
În temeiul art.7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34, art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:
Regulamentul cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare, conform anexei nr.1;
Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, conform anexei nr.2;
Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private, conform anexei nr.3.
2. Se stabileşte că instituţiile medico-sanitare vor calcula tarifele la serviciile medicosanitare în baza consumurilor/cheltuielilor, conform Metodologiei stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare, şi le vor coordona cu Fondatorul, asumîndu-şi responsabilitatea pentru corectitudinea calculelor şi calitatea serviciilor.
3. Ministerul Sănătăţii va efectua controlul asupra aplicării Catalogului tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare şi va asigura actualizarea Catalogului în baza tarifelor prezentate de către instituţiile medico-sanitare, cu prezentarea lui ulterioară Guvernului spre examinare şi aprobare.
4. Se permite Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină contractarea serviciilor medicale prestate de către instituţiile medico-sanitare în baza tarifelor negociate cu aceste instituţii, fără a depăşi tarifele unice aprobate în modul stabilit.
5. Instituţiile medico-sanitare au dreptul să înainteze, în modul stabilit şi în funcţie de necesitate, propuneri ce vizează aprobarea tarifelor pentru serviciile medico-sanitare care nu sînt incluse în Catalogul nominalizat.
6. Prevederile anexei nr.3 la prezenta hotărîre se aplică în termen de 15 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
7. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.4.

Vezi hotarîrea completa