• Autorizații sanitare

• Contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medical nr.05-08/27

• Acord adiţional nr.3 la Contract de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medical nr.05-08/27 din 31 dесеmЬriе 2019