Astăzi se împlinesc 85 de ani de la nașterea regretatului savant Ion Prisăcari, specialist în sănătate publică și management, traumatolog, profesor universitar, doctor habilitat în știinţe medicale (5 februarie 1935 – 30 august 1996). În semn de profundă recunoștință, colectivul Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” cinstesc memoria și-l comemorează pe ilustrul savant Ion Prisăcari,…

Instituţia Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail”, mun.Chişinău, str.Arhanghel Mihail,38, anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante: Medic fizioterapeut; Asistenți medicali; Infirmiere; Soră econoamă; La concurs pot candida persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii generale şi specifice; Condiţii generale: Deţin cetăţenia Republicii Moldova. Cunosc limba română scris şi vorbit. Sunt în capacitate deplină de exerciţiu. Au starea…

Telefon:        0(22)29-26-52