Astăzi se împlinesc 85 de ani de la nașterea regretatului savant Ion Prisăcari, specialist în sănătate publică și management, traumatolog, profesor universitar, doctor habilitat în știinţe medicale (5 februarie 1935 – 30 august 1996).

În semn de profundă recunoștință, colectivul Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” cinstesc memoria și-l comemorează pe ilustrul savant Ion Prisăcari, personalitatea notorie a medicinei moldave.

Dl Ion Prisăcari a fost un nume de rezonanță în medicina autohtonă, un organizator iscusit al ocrotirii sănătăţii. De rând cu activitatea pedagogică, profesorul Ion Prisăcari a acordat o deosebită atenţie lucrului știinţific. A fost unul dintre fondatorii laboratorului știinţific în problemele modelării asistenţei medicale acordate populaţiei rurale. Domnia Sa este Părintele Asigurărilor Obligatorii de Asistență Medicală.

Dumnealui a colaborat fructuos cu Academia de Știinţe a Moldove și a  acordat o deosebită atenţie colaborării știinţifice cu catedrele de profil de peste hotarele țării.  

Dl Ion Prisăcari a fost fondatorul și primul președinte al Ligii Medicilor din Republica Moldova, președintele Societăţii social-igieniștilor și organizatorilor ocrotirii sănătăţii, specialist principal netitular al Ministerului Sănătăţii în probleme economice și de planificare, președinte al Comisiei de atestare a cadrelor de conducere în medicină, deputat în primul Parlament democratic și președinte al Comisiei privind problemele sociale.

Cel care a fost Ion Prisăcari reprezintă unul dintre pilonii medicinei moldave, iar  prodigioasa-i activitate va rămâne perpetuu un model pentru toate generațiile.

Îi vom păstra mereu vie flacăra recunoștinței.

Colectivul Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52