Colectivul Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” este profund îndurerat de trecerea în eternitate a doctorului habilitat în medicină, profesorului universitar, medicului internist, a dlui  Ion ȚÎBÎRNĂ.
Cu adâncă tristețe, în aceste momente cernite, exprimăm sentimente de compasiune și sincere condoleanțe familiei, rudelor, colegilor de breaslă și întregii comunități medicale în legătură cu plecarea în eternitate a Domniei Sale.
A încetat să bată inima unui profesionist în domeniul sănătății și care și-a dedicat o viață întreagă activității medicale și didactice. A făcut parte din cohorta de medici consacraţi totalmente profesiei, formaţi şi educaţi în timpuri complicate și care a stat de strajă sănătăţii publice. A fost o personalitate modestă şi un muncitor nepereche, aidoma argintului-viu, fiind complet în apele sale doar atunci când vedea o schiţă de zâmbet pe faţa pacienților însănătoșiți, când îşi cunoaştea finisată munca la una din lucrările științifice, când familia îi era sănătoasă.
Distinsul Ion ȚÎBÎRNĂ s-a născut la 1 ianuarie 1943, în comuna Sângereii Vechi,  descendent într-o familie de oameni gospodari și continuând dinastia de medici excepționali. Având în palmaresul teoriei și practicii medicale nenumărate participări active, profesorul universitar a desfăşurat o activitate didactică fructuoasă la Catedra Boli Interne de la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Chişinău, din anul 1988, dumnealui a condus Catedra medicină internă nr. 3 a aceleiaşi instituţii, baza clinică a SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”. Iar începând cu anul 2005, regretatul profesor și-a desfășurat nemijlocit activitatea în cadrul Spitalului.
Transmitem gânduri de alinare familei îndoliate în legătură cu pierderea irecuperabilă a celui care a fost Ion ȚÎBÎRNĂ.  Dumnezeu să-l odihnească în pace. Zbor lin spre înaltul cerului, dragă Ion…
Cu profundă compasiune,
Mihai CIOBANU,
Director al IMSP SCM ”Sfântul Arhanghel Mihail”
CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52