La  data de 17 decembrie anul curent, Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” a organizat și desfășurat Conferința jubiliară – „XIX decenii în pas cu exigențele timpului”, dedicată aniversării a 190 ani de la înființarea entității medicale.

Potrivit datelor istorice și documentărilor arhivistice, Spitalul a fost înființat în anul 1829, pe lângă Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Evenimentul festiv a reunit oficialități de prim rang, printre care: dna Monica Babuc, vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, dna Liliana Iaconi, secretarul general al Guvernului, dl Ion Ceban, primarul general al capitalei, dl Alexandru Holostenco, secretar de stat în domeniul asistenței medicale spitalicești al Ministerului Sănătății, Muncii ș Protecției Sociale, dl Emil Ceban, rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”N. Testemițanu”, personalități din mediul academic, dr. Adrian Cotârleț, prof.univ., manager al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, România, Înalt Prea Sfințite fețe bisericești, dl Aurel Popovici, președinte al Federației Sindicale ”Sănătatea”, dl Mihai Hâncu, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Republica Moldova,  directori de spitale raionale, municipale, colectivul instituției medicale etc.

Cu prilejul jubileului semnificativ, personalul medical al instituției a fost decorat cu diplome pentru munca prodigioasă și nobilă de a sta la straja sănătății populației. În alocuțiunile sale, personalitățile și-au exprimat gratitudinea pentru cei 190 de ani dedicați pacienților, prin îngrijire și tratament, pentru managementul eficient, pentru profesionalismul cadrelor medicale și pentru calitatea serviciilor prestate.

Sesiunea plenară festivă a fost urmată de Conferința științifico-practică cu tematica: ”Actualități în știința medicală din perspectiva abordării practicii în domeniul medicinei interne și a chirurgiei”.

 

 

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52