La data de 26 iulie 2018, în sala de ședinte a Spitalului Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail”, a avut loc prezentarea raportului privind activitatea medicală și economico-financiară a Instituției în primul semestru al anului curent. La ședință a participat dl Iurie Crasiuc, consilierul primarului general al capitalei pe probleme sociale și de medicină.

Transparența Spitalului Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail” – prezentată Consiliului de Administrare într-un raport de activitate  

Raportul de activitate al dlui Mihai Ciobanu, directorul Spitalului Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail”,  a captat cele mai importante realizări obținute în prima jumătate a anului 2018, astfel aducînd în prim plan activitățile desfășurate pentru atingerea obiectivelor stabilite prin motto-ul: „Sănătate prin calitate” a Spitalului Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail”.

Dl Mihai Ciobanu a reiterat  obiectivele prioritare în primul semestru al anului curent, printre care: prestarea serviciilor medicale de înaltă calitate, acordarea volumului necesar de asistență medicală conform Standardelor medicale, utilizarea rațională și eficientă a mijloacelor financiare acumulate, managementul eficient al resurselor umane etc.

Un subiect de interes major în cadrul ședinței Consiliului de Administrare l-a contituit calitatea actului medical: Calitatea actului medical dintr-o Instituție are un impact major asupra întregii societăți. Atunci cînt pacientul pășește pragul spitalului, odată cu el intră și familia sa. Deci, felul în care este tratat bolnavul afectează mai mulți oameni. Profesionalismul serviciilor medicale este cheia de boltă a sistemului medical. Întru asigurarea îndeplinirii calității procesului diagnostic și curativ din incinta Spitalului Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail , am creat Consiliul Calității. Activăm în unison spre binele Măriei Sale – a pacientului.

Motto-ul activității Spitalului Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail: ”Sănătate prin calitate”

Printre factorii care influențează calitatea actului medical, lucrurile trebuie oglindite atît din perspectiva pacientului, cat și a medicului. Motivația personalului medical este un factor foarte important”, a menționat dl Mihai Ciobanu, directorul IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail”.

În contextul discuțiilor și a tematicilor abordate, dl Iurie Crasiuc, consilierul primarului general al capitalei pe probleme sociale și de medicină a afirmat: ” Mă bucur mult să fiu prezent astăzi printre voi și să asist la prezentarea amplă a dlui director Mihai Ciobanu. Ați îndeplinit obiective prioritare și ați dezvăluit tematici actuale, în interesul pacientului. Reprezentați un exemplu de bună practică medicală,  reieșind din activitatea medicală și economico-financiară prezentată, avînd și propuneri de viitor pentru îmbunătățirea calității actului medical. Apreciez aceste obiective pe care le îndepliniți la capitolul satisfacției pacientului. Din practica pe care o dețin, pot afirma fără modestie că Spital Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihailpoate servi drept exemplu altor spitale din republică. Activitatea și calitatea actului medical la Spitalul Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihailse desfășoară la un nivel profesionist”.

La finalul ședinței, dl Iurie Crasiuc a trasat direcțiile prioritare de activitate a sistemului de sănătate din municipiul Chișinău, în general, și a Spitalului Clinic Municipal ”Sfîntul Arhanghel Mihail”, în particular.

 

 

 

 

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52