În scopul asigurării unei protecţii personalului medical aflat în exerciţiul funcţiei împotriva actelor de agresiune fizică, psihică şi verbală, Executivul a aprobat, la 20 iunie curent, în ședință de Guvern completarea Codului penal.

Documentul stabilește că actul de huliganism săvîrşit pe teritoriul sau în incinta unei instituţii medicale publice sau private se pedepsește prin aplicarea unei amenzi în mărime de la 37 pînă la 67 mii de lei sau închisoare pînă la 5 ani.

De asemenea, documentul prevede completarea Codului Penal cu noţiunile de „medic” şi „lucrător medical” prin două articole distincte, care urmează să preia criteriile stabilite în legislaţia de specialitate.

În contextul cazurilor de agresiune raportate de către lucrătorii medicali, acest proiect vine să contracareze actele de violență și comportamentul infracţional al anumitor subiecţi îndreptate asupra acestora.

Sursa: msmps.gov.md

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52