Persoanele asigurate vor beneficia de servicii medicale sau medicamente compensate fără necesitatea deținerii și prezentării poliței de asigurare pe suport de hîrtie, aceasta va fi doar în format electronic.

Astăzi, cabinetul de miniștri, a aprobat în ședință de Guvern, modificarea și completarea unor acte legislative prin care noțiunea de ”poliţă de asigurare obligatorie de asistenţă medicală” va fi substituită cu cea de ”statut de persoană asigurată”, astfel, excluzîndu-se obligativitatea deţinerii poliţei pe suport de hîrtie şi a neclaritaților privind modalitatea de activare a acesteia.

Proiectul va asigura finalitatea procesului de raportare efectuat de către agenții economici și instituțiile abilitate, de evidență persoanelor asigurate prin intermediul canalelor electronice de raportare, fără necesitatea deplasării la Agenția teritoriale a CNAM pentru ridicarea polițelor de asigurare obligatorie pe suport de hîrtie, respectiv fără a pierde timp și resurse.

La fel, persoanele care sînt asigurate de stat, în special din categoria pensionari sau persoane cu dizabilități, care întîmpină deseori dificultăți locomotorii vor fi scutiți de obligativitatea deținerii poliței pe suport de hîrtie.

De asemenea, documentul prevede suspendarea statutului de persoană asigurată în cazul neachitării primelor de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariu mai mult de un an consecutiv.

Aceste reglementări fac referire și la unităţile lichidate, care nu au prezentat informaţia privind persoanele concediate, demise, etc. în vederea suspendării statutului de persoană asigurată.

Implementarea proiectului va contribui la facilitarea reformării serviciilor publice și e-transformare a Guvernării, în contextul implementării sistemului guvernamental de plăți electronice MPay, cu un impact sporit asupra cetățenilor Republicii Moldova care se află peste hotarele țării și achită prima de asigurare în sumă fixă.

Sursa: www.msmps.gov.md

 

 

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52