Comunitatea medicală din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” este profund îndoliată de pierderea irecuperabilă a dlui Victor SAVIN și exprimă condoleanțe, sentimente de compasiune familiei, rudelor, prietenilor, colegilor în legătură cu trecerea în eternitate a personalității notorii din medicina autohtonă.

Dl Victor SAVIN, ascendent dintr-o familie de oameni gospodari de pe meleagurile Teleneștilor, urcând  treptele ierarhiei profesionale, a fost acea figură proeminentă în medicina și managementul sanitar, care a contribuit la dezvoltarea sistemului de ocrotire al sănătății, la perfecționarea procesului curativ-profilactic și a desfășurat o activitate metodico-organizatorică prodigioasDomnia Sa a avut un aport substanțial la fortificarea în ansamblu a sistemului de sănătate din Republica Moldova, a constituit un model de perseverență, devotament și responsabilitate în profesie, respectul și recunoștinţa faţă de care vom manifesta cu pietate întotdeauna față de tot ce a proiectat și promovat dl Victor SAVIN.

Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa.

Un pios omagiu şi veşnică pomenire.

 Cu profundă compasiune,

 Mihai CIOBANU,
Director al IMSP SCM ”Sf. Arhanghel Mihail”

CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52