Comunitatea medicală din cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail” este profund îndoliată de pierderea irecuperabilă a ilustrului medic Nicolae GLAVAN și exprimă condoleanțe, sentimente de compasiune familiei, rudelor, prietenilor, colegilor în legătură cu trecerea în eternitate a personalității notorii.

Dl Nicolae GLAVAN, medic ortoped traumatolog, specialist de categorie superioară, șeful secției Ortopedie și Traumatologie Septică nr.3 din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, a fost specialistul excepțional care s-a dedicat peste patru decenii sistemului medical autohton.
Cel care a fost Nicolae GLAVAN, personalitatea de o înaltă ținută morală și profesională, ”Omul-Enciclopedie”, reprezintă unul dintre ctitorii, pilonii fundamentali ai constituirii prestigiosului serviciu național de ortopedie și traumatologie, promotor al valorilor în educație, un model de verticalitate pentru nenumărate generații de specialiști.
Domnia Sa a contribuit plenar la fortificarea în ansamblu a sistemului de sănătate din Republica Moldova, a constituit un model de devotament și responsabilitate în profesie, respectul și recunoștinţa faţă de care vom manifesta cu pietate întotdeauna față de tot ce a proiectat și promovat marele Nicolae GLAVAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Un pios omagiu şi veşnică pomenire.
Cu profundă compasiune,
Mihai CIOBANU,
Director al IMSP SCM ”Sfântul Arhanghel Mihail”
CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52