Recent, la data de 9 iulie curent, în incinta Centrului de Instruire și Agrement “Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Vadul lui Vodă, a avut loc workshop-ul cu genericul: ”Rolul șefului de secție în condițiile contemporane de acordare a asistenței medicale. Aspecte manageriale”.
Comitetul organizatoric al evenimentului a fost prezidat de dna Angela Cutasevici, viceprimar al mun. Chișinău, dl Boris Gîlcă, director interimar al Direcției generale Asistență Socială și Sănătate a Consiliului mun. Chișinău,                        dl Mihai Ciobanu, manager al Spitalului Clinic Municipal ”Sfântul Arhanghel Mihail”, conf. univ., dr. în șt. medicale, dl Iurie Crasiuc, manager al Spitalului Clinic Municipal  ”Gheorghe Paladi”, vicedirectorii entităților medicale și reprezentanții Comitetului sindical. În calitate de participanți ai conferinței au fost șefii de secții ai SCM ”Sfântul Arhanghel Mihail” și SCM ”Gheorghe Paladi”.
          În cadrul dialogului comun a conducerii ambelor Spitale, sub egida motto-ului ”Sănătate prin calitate”, discuțiile s-au axat pe managementul calității actului medical, au fost analizate problemele prioritare și depistate lacunele în domeniul acordării asistenței medicale calitative. Întru elucidarea aspectelor complexe ce vizează activitatea profesională a șefului de secție din cadrul instituției medicale, a fost prezentat raportul dlui Valentin Mustea, medic chirurg-șef secție, au fost realizate chestionare, au fost desfășurate training-uri între echipe, reiterate punctele slabe și forte, s-au pus în discuție multiple aspecte de îmbunătățire a Fișei postului șefului de secție în condițiile contemporane de activitate.
          Totodată, în cadrul discuțiilor au fost abordate subiecte privind calitățile , abilitățile necesare unui șef de secție, au fost punctate domeniile prioritare și strategiile de creștere profesională.
Conferințele medicale vor deveni o tradiție în spațiul autohton de profil, accentele fiind puse pe calitatea deservirii populației într-un mediu intraspitalicesc confortabil și sigur – acțiuni care să sporească satisfacția pacienților, motivația personalului medical, prin prisma comunicării eficiente și perspective sigure de dezvoltare a sistemului municipal de sănătate.
CategoryNoutăți

Telefon:        0(22)29-26-52